Gaggenau– Một trong những thương hiệu Đức tiên phong đặt ra những quy chuẩn mới trong lĩnh vực thiết bị bếp trên toàn thế giới. Kể từ khi thành lập năm 1683, Gaggenau luôn thực hiện sứ mệnh “Tradition meets Innovation” – tôn trọng và giữ gìn các giá trị truyền thống trong quy trình sản xuất sản phẩm, đồng thời không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng xu hướng và nhu cầu của thị trường.


Product categories -

Showing all 3 results