Thương hiệu Noken

Showing all 5 results

Phòng Tắm

Vòi Pure Line (100181000)

Vòi bồn tắm điện tử cao cấp Pure Line với hệ thống ngắt an toàn. Có trang bị pin dự phòng. An toàn – Tiện lợi cho người sử dụng.

Kích thước: 85x75x55mm.

Noken

Bồn

Vòi Pure Line (100181000)

Vòi bồn tắm điện tử cao cấp Pure Line với hệ thống ngắt an toàn. Có trang bị pin dự phòng. An toàn – Tiện lợi cho người sử dụng.

Kích thước: 85x75x55mm.

Noken

Bệt

Vòi Pure Line (100181000)

Vòi bồn tắm điện tử cao cấp Pure Line với hệ thống ngắt an toàn. Có trang bị pin dự phòng. An toàn – Tiện lợi cho người sử dụng.

Kích thước: 85x75x55mm.

Noken

Chậu

Vòi Pure Line (100181000)

Vòi bồn tắm điện tử cao cấp Pure Line với hệ thống ngắt an toàn. Có trang bị pin dự phòng. An toàn – Tiện lợi cho người sử dụng.

Kích thước: 85x75x55mm.

Noken