Thương hiệu Minotti

Showing all 69 results

Nội thất

Sofa Lounge Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Sofa Lounge Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Lounge Seymour Minottithể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

Minotti

Sofa Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Seymour Minotti Việt Nam thể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

 

Minotti

Ghế Armchair

Sofa Lounge Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Sofa Lounge Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Lounge Seymour Minottithể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

Minotti

Sofa Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Seymour Minotti Việt Nam thể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

 

Minotti

Bàn ăn

Sofa Lounge Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Sofa Lounge Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Lounge Seymour Minottithể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

Minotti

Sofa Seymour

Không đơn thuần là một bộ sofa nội thất thông thường, Sofa Seymour được ví tựa những tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa những ý tưởng táo bạo và công năng sử dụng. Một bộ sofa tuyệt tác chứa đựng trong nó nhiều yếu tố từ kỹ thuật, vật liệu cao cấp, tính thực tế và đặc biệt là trí tưởng tượng. Sofa Seymour Minotti Việt Nam thể hiện sự thoải mái nữ tính nhẹ nhàng và thanh lịch gợi cảm cho toàn bộ căn phòng đồng thời tạo nên sự sang trọng, khác biệt cho tổng thể ngôi nhà.

 

Minotti

Bàn Cafe