Thương hiệu Subzero-Wolf

Showing all 37 results

Không gian bếp

Bếp điện 36’’ CE365T/S

 • Bề mặt ceramic sáng bóng
 • Phù hợp với các kích thước chảo khác nhau
 • Công nghệ xung tần số cao cho hiệu suất và kiểm soát vượt trội
 • Cài đặt nhiệt độ dễ dàng cho từng loại thực phẩm.

 

Bếp gas 30″ CG304P/S

 • Đầu đốt kép lên đến 18.000 Btu
 • Tầng dưới của đầu đốt xếp chồng kép cho phép bạn đun nhỏ lửa
 • Thao tác dễ dàng
 • Dễ dàng vệ sinh

Bếp từ 36’’ CI365TF/S

– Dễ dàng thay đổi nhiệt độ nhanh chóng.

– Truyền nhiệt hiệu quả trực tiếp đến dụng cụ nấu.

– Mặt bếp an toàn và dễ dàng vệ sinh.

Bếp ga

Bếp điện 36’’ CE365T/S

 • Bề mặt ceramic sáng bóng
 • Phù hợp với các kích thước chảo khác nhau
 • Công nghệ xung tần số cao cho hiệu suất và kiểm soát vượt trội
 • Cài đặt nhiệt độ dễ dàng cho từng loại thực phẩm.

 

Bếp gas 30″ CG304P/S

 • Đầu đốt kép lên đến 18.000 Btu
 • Tầng dưới của đầu đốt xếp chồng kép cho phép bạn đun nhỏ lửa
 • Thao tác dễ dàng
 • Dễ dàng vệ sinh

Bếp từ 36’’ CI365TF/S

– Dễ dàng thay đổi nhiệt độ nhanh chóng.

– Truyền nhiệt hiệu quả trực tiếp đến dụng cụ nấu.

– Mặt bếp an toàn và dễ dàng vệ sinh.

Bếp từ

Bếp điện 36’’ CE365T/S

 • Bề mặt ceramic sáng bóng
 • Phù hợp với các kích thước chảo khác nhau
 • Công nghệ xung tần số cao cho hiệu suất và kiểm soát vượt trội
 • Cài đặt nhiệt độ dễ dàng cho từng loại thực phẩm.

 

Bếp gas 30″ CG304P/S

 • Đầu đốt kép lên đến 18.000 Btu
 • Tầng dưới của đầu đốt xếp chồng kép cho phép bạn đun nhỏ lửa
 • Thao tác dễ dàng
 • Dễ dàng vệ sinh

Bếp từ 36’’ CI365TF/S

– Dễ dàng thay đổi nhiệt độ nhanh chóng.

– Truyền nhiệt hiệu quả trực tiếp đến dụng cụ nấu.

– Mặt bếp an toàn và dễ dàng vệ sinh.

Các loại lò

Bếp điện 36’’ CE365T/S

 • Bề mặt ceramic sáng bóng
 • Phù hợp với các kích thước chảo khác nhau
 • Công nghệ xung tần số cao cho hiệu suất và kiểm soát vượt trội
 • Cài đặt nhiệt độ dễ dàng cho từng loại thực phẩm.

 

Bếp gas 30″ CG304P/S

 • Đầu đốt kép lên đến 18.000 Btu
 • Tầng dưới của đầu đốt xếp chồng kép cho phép bạn đun nhỏ lửa
 • Thao tác dễ dàng
 • Dễ dàng vệ sinh

Bếp từ 36’’ CI365TF/S

– Dễ dàng thay đổi nhiệt độ nhanh chóng.

– Truyền nhiệt hiệu quả trực tiếp đến dụng cụ nấu.

– Mặt bếp an toàn và dễ dàng vệ sinh.