Thương hiệu Venis

Showing all 5 results

Gạch

Irish

  • Màu sắc: Beige (màu be); Blanco (màu trắng); Natural (màu tự nhiên)
  • Kích thước: 

Gạch lát nền

33 x 66: 100121206 . V23000021 . V-331

Gạch ốp tường

33,3 x 100: 100142904 . V14400111 . V-271

Venis

Ironker

  • Màu sắc: Cobre (màu đồng)
  • Kích thước:
  • Gạch lát nền: 44 x 66: 100166387 . V56297741 . V-344
Venis

Metropolitan

  • Màu sắc: Anthracite, Caliza (màu đá vôi), Nature Antracita, Nature Caliza (màu đá vôi tự nhiên), Nature Silver (màu bạc tự nhiên), Silver (màu bạc)
  • Kích thước: 

Gạch lát nền

44 x 66: G-366
59,6 x 59,6: G-369

Gạch ốp tường

33,3 x 59,2: G-226
33,3 x 100: G-261

Venis