Sydney

  • Tên sản phẩm:Sydney
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Gold (màu vàng); Sliver (màu bạc)
  • Kích thước: 

Gạch ốp tường

33,3 x 100: 100214439 . V14402711 . V-283

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin