Ruggine

  • Tên sản phẩm: Ruggine
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Ruggine Aluminio (màu nhôm gỉ); Ruggine Caldera; Ruggine Niquel; Ruggine Platino; Ruggine Titanio
  • Kích thước: 

Gạch ốp tường

33,3 x 59,2: 100216428 . V13499881 . V-226
33,3 x 100: 100142907 . V14400121 . V-261

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin