Prisma

  • Tên sản phẩm: Prisma
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Bronze (màu đồng), Silver (màu bạc)
  • Kích thước: 

Gạch ốp tường

33,3 x 100: 100179223 . V12899161 . V-291

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin