Ferroker

  • Tên sản phẩm: Ferroker
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Aluminio; Caldera; Niquel; Platino; Titanio
  • Kích thước: 

Gạch lát nền

44,3 x 44,3: 100161750 . V54600291 . V-311
44 x 66: 100164908 . V56297851 . V-344
59,6 x 59,6: 100149092 . V55906521 . V-354
45 x 90: 100103298 . V75901551 . V-363
59,6 x 120: 100162426 . V59083801 . V-369

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin