Baltimore

  • Tên sản phẩm: Baltimore
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Màu sắc: Beige  (màu be); Gray (Màu xám); Nature (Tự Nhiên); White (Màu trắng)
  • Kích thước: 

Gạch lát sàn

59,6 x 59,6:  100161487. V55906831. V-354
60.2, x 60.2: 100183462. V56100241. V-333

Gạch ốp tường

33,3 x 100: 100161478 . V14401661 . V-271

Chia sẻ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin