Ecopark

Tủ bếp thương hiệu Leicht

Thiết bị bếp  thương hiệu Gaggenau

Xuất xứ: Đức

FLC Vĩnh Thịnh

Tủ bếp thương hiệu Leicht

Thiết bị bếp Gaggenau

Xuất xứ: Đức

Lotte Center Hà Nội

Quy mô 343 phòng khách sạn Vòi thương hiệu THG ; xuất xứ Pháp

Thiết bị vệ sinh thương hiệu Dorn Bracht ; xuất xứ Đức

Bồn tắm thương hiệu Kaldewei ; xuất xứ Đức