Bộ Xông hơi ướt Logica Twin

Mã sản phẩm:
Logica Twin
Nhà sản xuất:
Effegibi

Dimensions
cm 373x250x226 h

Absorbed power
4,5 + 4,5 kW max - 230 V ~ 50 Hz - 400 V 3N ~ 50 Hz

EuroStyle 12 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Eurostyle

Contact Us

Điện Thoại
(+84)4.3747.0156
Hotline:
(+84)928.922.922
Fax:
(+84)4.3848.9497
Email:
info@eurostyle.com.vn