Bếp từ cảm ứng 5-inch, Architect® Series II

Bếp từ cảm ứng 5-inch, Architect® Series II

Thương Hiệu: Kitchenaid

Thông tin chi tiết:

Bếp từ cảm ứng 5-inch, Architect® Series II

Mã sản phẩm: 2022KIT KICU569XSS

Xuất xứ: Mỹ

T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62