Lotte Centre Hà Nội

Lotte Centre Hà Nội

Thông tin dự án

Quy mô 343 phòng khách sạn Vòi thương hiệu THG ; xuất xứ Pháp Thiết bị vệ sinh thương hiệu Dorn Bracht ; xuất xứ Đức Bồn tắm thương hiệu Kaldewei ; xuất xứ Đức

Categories
Dự án trọng điểm
Mô tả dự án
  • Quy mô 343 phòng khách sạn
  • Vòi thương hiệu THG ; xuất xứ Pháp
  • Thiết bị vệ sinh thương hiệu Dorn Bracht ; xuất xứ Đức
  • Bồn tắm thương hiệu Kaldewei ; xuất xứ Đức