Lotte Centre Hà Nội

Lotte Centre Hà Nội

Thông tin dự án

Quy mô 343 phòng khách sạn Vòi thương hiệu THG ; xuất xứ Pháp Thiết bị vệ sinh thương hiệu Dorn Bracht ; xuất xứ Đức Bồn tắm thương hiệu Kaldewei ; xuất xứ Đức

Categories
Dự án trọng điểm
Mô tả dự án
  • Quy mô 343 phòng khách sạn
  • Vòi thương hiệu THG ; xuất xứ Pháp
  • Thiết bị vệ sinh thương hiệu Dorn Bracht ; xuất xứ Đức
  • Bồn tắm thương hiệu Kaldewei ; xuất xứ Đức
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62